SCHOCK

SCHOCK GmbH je nemecká firma, ktorá je tradičným a najstarším výrobcom kuchynských drezov zo syntetického kameňa. Už v roku 1979 zaviedla technológiu výroby drezov z umelého kameňa – materiálu na báze 80% lisovaných kremenných plno prefarbených krištalických zmesí spojených špeciálnym akrylátovým pojivom.

V r. 1984 začala firma vyrábať z vlastného kompozitného materiálu na tejto báze, ktorý po dokončení ďalšieho vedeckého vývoja bol firmou SCHOCK patentovaný od r.1991 pod menom cristalite. V r. 1997 SCHOCK začala celosvetový predaj výrobkov z Cristalanu.